FFS1: Stadsbion


Visningar på Stadsteatern i Falkenberg.


Vårsäsong 2019 startar 14 januari, som vanligt måndagar 19:00.                           


 

 

Aktuella Filmer


Falkenbergs Filmstudio ingår i Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) organisation.

Logistik kring filmbokningar, medlemskort och liknande sköts av riksföreningen. Många arrangemang: typ informationsvisningar, temadagar och föreläsningar på Filmhuset i Stockholm organiserade av SFF är öppna för alla medlemmar i filmstudior runt om i Sverige.

 

Anmälningar om deltagande i sådant arrangemang sker genom din lokala filmstudio, för aktuellt program besök www.filmstudio.se 

Kontakta Oss


 

Stadsbion, Stortorget 311 35 Falkenberg, Sverige.

Email: kontakt@falkenbergs-filmstudio.se